Warunki rezerwacji i płatności na miejscu dziennej wynajem mieszkania Mushroom

Opłata rezerwacji mieszkania odbywa się w następny sposób: 
1. Autoryzacja użytkownika MUSHROOM na stronie;
2. Wybór mieszkania;
3. Przekierowanie użytkownika na zabezpieczoną stronę serwera płatnościowego Platon;
4. Podanie przez użytkownika danych karty VISA albo MasterCard;
5. Sprawdzenie przez serwer płatnościowy karty przynależność do 3D Secure;
6. Autoryzacja przelewu z karty;
7. Zwrot użytkownika na stronę dokończenia płatności na MUSHROOM z powiadomieniem użytkownika o wyniku operacji (powiodła się/nie powiodła się).

Dodatkowe możliwości systemu płatnościowego:
1. Częściowy lub pełny zwrót płatności – funkcja Refund*;
Warunki kasowania i zwrotu płatności są na stronie każdego mieszkania. Jeżeli na stronie mieszkania nie ma warunków skasowania rezerwacji, skasowanie omawiane jest z właścicielem mieszkania.
2. Zapytanie statusu tranzakcji z dalszym nadaniem w reżimie online (3DS/PENDING/DECLINED/SETTLED/REVERSAL/REFUND/CHARGEBACK);
3. Regularne płatności z karty klienta, jeżeli dał na to zgodę;
4. Poprzednia autoryzacja – blokowanie pieniędzy bez dokonania clearingu;
5. Postautoryzacja – clearing operacji, inicjowanych pośrednictwem funkcji autoryzacja poprzednia.

*Refund — Kredytowa operacja finansowa dokonywana po spisaniu pieniędzy z konta bankowego Właściciela karty, inicjowana przez Przedsiębiorstwo z zezwolenia Właściciela karty, w przypadku rezygnacji ostatniego z otrzymania towaru (usługi) albo jego zwrotu.

Masz zapytania lub propozycje? Skontantuj się z nami!

Twoje zdanie jest dla nas ważne. Napisz do nas:)