Regulamin strony mushroom.com.ua

REGULAMIN

Niniejszy regulamin może być zmieniony z inicjatywy naszej strony i dotyczy wszystkich naszych usług nadawanych w reżimie online.

Zwiedzając, przeglądając albo korzystając z naszej strony, uznajesz że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszym regulaminem.

Strony te ich treść informacyjna i struktura oraz usługi z informowania o obecności wolnych mieszkań sla tymczasowego wynajmu online, nadawane na niniejszych stronach i pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego ("serwisu"), należą do, są kierowane i zabezpieczane przez przedsiębiorcę indywidualnego Okunskiego Andrija s. Romana, będącego właścicielem strony internetowej «mushroom.com.ua» (dalej – strony), i udostępniane są dla twojego osobistego korzystania zgodniue z położeniami niniejszego regulaminu.

1. Nasze usługi

Na niniejszej stronie udostępniamy online-bazę dzięki której właściciele wszystkich typów tymczasowego zakwaterowania (hoteli, moteli, hostełów i hoteli typu "pościel i śniadanie", etc. – wspólnie mianowane "pomieszczenie") umieszczać mogą ogłoszenia o ich tymczasowym wynajmie a użytkownicy strony uzyskiwać odpowiednią informację o tych właścicielach i należących do nich miejscach zamieszkania (adres, cena, daty zameldowania oraz inne informacje towarzyszące).

Zgadzając się z tym REGULAMINEM zawierasz z przedsiębiorcą indywidualnym Okunskim Andrijem s. Romana Umowę o świadczeniu usłub informacyjnych w formie ustnej. Warunki tej umowy pełnione są przez strony w chwilę zawarcia przez nadanie użytkownikowi strony usług informacyjnych i opłaty ich przez użytkownika.

Przedmiotem niniejszej umowy jest uzyskanie informacji o miejscach zamieszkania, propoponowanych dla wynajmu tymczasowego (wykorzystania), właścicieli tych miejsc, danych kontaktowych (nazwisko, imię, imię ojca, telefon, adres poczty elektronicznej), daty możliwego zameldowania w te pomieszczenia, charakterystyk pomieszczenia etc.

Masz samodzielnie bez uczestnictwa strony zawrzeć umowę z właścicielem pomieszczenia. Ani strona, ani jej właściciel – przedsiębiorca indywidualny Okunski Andrij s. Romana nie pełni żadnych funkcji pośrednika między tobą i właścicielem mieszkania o zawarciu takiej umowy, nie wykonuje żadnych innych czynności dotyczących przekazania pomieszczenia w wynajem (tymcasowe korzystanie, pożyczka etc.), nie uzyskuje od ciebie żadnych środków pieniężnych związanych z poprzednią albo jakąkolwiek inną rezerwacją mieszkania.

Wszystkie informacje dotyczące wynajmowanych pomieszczeń umieszczone na naszej stronie pochodzą od właścicieli pomieszczeń. Właściciele mają dostęp do konta osobistego na stronie i ponoszą opdpowiedzialność za odświeżenie danych o cenach, obecności wolnych miast oraz innej informacji umieszczonej na naszej stronie.

Mimo że robimy wszystko aby zagwarantować jakość proponowanych usług nie możemy gwarantować ścisłość, pełność i prawdziwość wszystkich informacji oraz nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek omyłki (wśród których jawne i drukarskie), zatrzymki (powstałe z powodu (tymczasowego i / albo częściowego) uszkodzenia, naprawy, udoskonalenia albo podtrzymywania działalności naszej strony albo czegokolwiek innego), nieścisłą, niewiarygodną albo nieprawdziwą informację albo brak informacji. Każdy właściciel zawsze ponosi pełną odpowiedzialność za ścisłość, kompletność i poprawność (opisowej) informacji (w tym cen i obecności wolnych miejsc), umieszczonej na naszej stronie. Nasza strona nie jest i nie powinna być przyjmowana jako rekomendacja albo aprobacja (jakości, poziomu usług albo rankingu) jakiegokolwiek z zaproponowanych mieszkań.

Nasze usługi nadawane tylko dla indywidualnego, niekomercyjnego wykorzystania. Nie masz prawa sprzedawać, stwarzać zewnętrzne linki, korzystać, kopiować, śledzić (na przykład z pośrednictwem oprogramowania “spider” i “scrape”), wyświetlać, ładować albo odtwarzać jakąkolwiek część kontentu lub informacji, oprogramowania, produktów albo usług, nadawanych na naszej stronie, dla jakiejkolwik komercyjnej albo konkurencyjnej działalności lub celu.

2. Cena

Wszystkie zapłacone koszty są naszym wynagrodzeniem za uzyskaną na stronie informację dotyczącą właścicieli miejsc zamieszkania i ich nieruchomości (adresy, cena, daty zameldowania i inne informacje dodatkowe).

Faktem uzyskania odpowiedniej usługi jest opłata odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, określonej jak cena usługi o uzyskanie informacji o konkretnej nieruchomości.

Opłata wynagrodzenia dokonywana jest kartą płatniczą lub kredytową pośrednictwem serwisu PLATON przed nadaniem zamówionej informacji.

Nasza strona nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakąkolwiek karne, specjalne, niebezpośrednie albo dalsze straty dochodu, umowy albo zbytek zawdany prestiżowi lub reputacji i nie spełnia roszceń o odszkodowaniu szkody, (ii) jakąkolwiek nieścisłość dotyczącą (opisowej) informacji (w tym ceny, obecności miejsc i rankingu pomieszczenia), umieszczoną na naszej stronie, (iii) usługi albo produkty proponowane przez hotel albo partnerów, (iv ) jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, dalsze albo karne) poszkodowania, straty lub zbytki, opłacone tobą i powstałe wskutek korzystania, niemożliwości skorzystania się albo przerwy w robocie naszej strony albo (v) jakąkolwiek (personalną) traumę, śmierć popsucie mienia albo inne bezpośrednie, pośrednie, następne albo karne) straty albo zbytki które odbyły się albo zostały opłacone wskutek (prawnych) aktów, błędów, naruszeń (grubego) niedbalstwa, umyślnych czynności , omyłek, niedotrzymania się, błędnego traktowania, niespełnienia obywatelskiej odpowiedzialności albo bezpośredniego borgu (w pełni albo częściowo) przez hotel albo innych partnerów biznesowych (w tym ich pracowników, dyrektorów, kierowników, agentów, przedstawicieli albo firm-afiliatów), produkty lub usługi, informacja o których umieszczana jest na stronie.

3. Prawo własności intelektualnej

Oprogramowanie niezbędne dla nadania naszych usług i / albo wykorzystywane na naszej stronie i prawo własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) należą do przedsiębiorcy indywidualnego Okunskiego Andrija s. Romana.

Przedsiębiorca indywidualny Okunski Andrij s. Romana zostawia za sobą prawo na wyłączne prawo własności i rozporządzania (prawa własności intelektualnej) (styl wykonaniua) (z infrasktrukturą łącznie)) stroną/na stronie, na której okazywana jest usługa (w tym sugestie gości i treści przetłumaczone), nie masz prawa na kopiowanie, analizowanie danych, tworzenie zewnętrznych linków na stronę , publikować, reklamować, a także prawo na marketing, integrację, wykorzystanie, połączenie albo jakiejolwiek inne wykorzystanie treści (w tym jakichkolwiek tłumaczeń i sugestii gości) albo naszej marki bez naszej zgody pisemnej.