Zobowiązania i odpowiedzialność

Usługi

  • MUSHROOM – to serwis zawierający informację uzyskaną od właścicieli mieszkań (właściciele mogą samodzielnie dodawać informację po rejestracji na stronie)
  • MUSHROOM pomaga podróżnikom łatwo rezerwować mieszkania na swój smak w jakimkolwiek czasie

Zobowiązania właścicieli mieszkań

  • Umieszczając informację o mieszkaniu w serwisie właściciel zobowiązuje się do regularnej aktualizacji tej informacji
  • Właściciel zobowiązuje się do prowadzenia kalendarza rezerwacji, aby podróżujący miał aktualną informację o dostepności mieszkania i mógł skorzystać się z niego po przyjeździe. Podróżnicy, którzy przyzwyczaili się do korzystania z jednego mieszkania powinni mieć dostęp do kalendarza dostępności i rezerwować go na odpowiednią wolna datę
  • Właściciel zobowiązuje się nadać mieszkanie na umówiony okres. Podróżujący dla zagwarantowania rezerwacji opłaca wartość pierwszej doby wynajmu
  • Właściciel mieszkania zobowiązuje się do podtrzymywania go w należytym stanie dla komfortowego zamieszkania podróżujących 

Zobowiązania gości

  • Gości zobowiązują się do ostrożnego zachowania się z mieszkaniem oraz ze wszystkimi rzeczami znajdującymi się w mieszkaniu

Odpowiedzialność

  • Za systematyczne odmówienia właścicieli w zakwaterowaniu podróżujących bez uzasadnionych powodów, MUSHROOM może usunąć informację o mieszkaniu z serwisu
  • Za zniszczenie mienia podróżnicy ponoszą odpowiedzialność zgodnie z Prawem Ukrainy
  • MUSHROOM nie ponosi odpowiedzialność za stan mieszkań, rezygnację właściciela w zakwaterowaniu podróżników i inne okoliczności nieprzewidywalne